Home Liturgierooster Geloofsverdieping
Nieuws Links Kaarsje branden
Parochievereniging
 
Stichting Behoud St. Antoniuskerk Zwartemeer

De stichting voor het behoud van de oude St. Antoniuskerk in Zwartemeer heet u welkom op deze website en nodigt u uit voor een bezoek aan dit historisch monument op de grens van Nederland en Duitsland.

De kerk is te bezichtigen
op: Zondagmiddag om 14.00 uur.

Mail ons:
info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl

Help ons met uw giften en gaven voor de verdere opbouw en restauratie van de St. Antoniuskerk te Zwartemeer.Wilt u zich aanmelden voor de Rondzendbrief? Dan kan dat via ons emailadres.

 

H. Antonius, bid voor ons


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

De St. Antoniuskerk van Zwartemeer is een Rijksmonument.
Het kerkgebouw wordt aangewend voor de Openbare Eredienst. (meer hierover op de pagina <Liturgierooster>)

 


 

 

In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

 

Liturgierooster

 

Zaterdag 7 oktober

Heilige Mis
9.30 uur

Heilige Mis van Requiem voor de Zeereerwaarde Pater Vernooy
door E.H. Steenbergen

Zaterdag 21 oktober

Heilige Mis
19.00 uur

door Gastpriester

Zondag 22 oktober

Heilige Mis
8.30 uur

20e Zondag na Pinksteren
door Gastpriester

Zondag 29 oktober

Heilige Mis
17.00 uur

Hoogfeest van Christus Koning
door E.H. Steenbergen

     

Zondag 12 november

Heilige Mis
17.00 uur

23e Zondag na Pinksteren
door E.H. Steenbergen

Zaterdag 18 november

Heilige Mis
19.00 uur

door Gastpriester

Zondag 19 november

Heilige Mis
8.30 uur

Mis van de overgebleven 6e zondag na Driekoningen
door Gastpriester

     

 

   


 


 

...Maar ik ken nog twee handen,
de mooiste hier op aard,
die zijn er in dit leven
onnoemelijk veel waard.

Dat zijn de priesterhanden,
de troosters in de nood,
dat zijn voor ons de dragers
van 't reine Hemelbrood.

Wat gaan die priesterhanden
vaak zegenend toch rond,
of leggen 't Brood der Engelen
in onze mensenmond.

En in de stille biechtstoel
,,Absolvo''; ik ontbind.
Een priesterhand u zegent,
ge zijt weer Jezus' vrind.

Bij dood of bij geboorte,
de priesterhand is klaar,
communie, huwelijk, klooster,
de priesterhand is daar.

En als na vele jaren 
God legt twee handen stil,
dan vragen nieuwe handen:
Neem Lieve Heer, ik wil!

O, reine priesterhanden,
ik bid voor u om kracht,
ik bid voor u om sterkte,
in de vervolgingsnacht.

O, priesterhand, niet vrezen!
Het is u toch bekend,
dat Jezus eenmaal zeide:
,,'k ben met U tot het end''.

+++

St. Antoniuskerk
Hogeweg 50
7894 AS Zwartemeer
Drenthe, Nederland
Telefoon: +31-(0)591-313814
Email: info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
www.st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
Kvk 04064704

  St. Antoniuskerk