Home Liturgierooster Geloofsverdieping
Nieuws Links Kaarsje branden
Parochievereniging
 
Stichting Behoud St. Antoniuskerk Zwartemeer

De stichting voor het behoud van de oude St. Antoniuskerk in Zwartemeer heet u welkom op deze website en nodigt u uit voor een bezoek aan dit historisch monument op de grens van Nederland en Duitsland.

U kunt een rondleiding in onze kerk aanvragen via
onderstaand emailadres:


info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl

Help ons met uw giften en gaven voor de verdere opbouw en restauratie van de St. Antoniuskerk te Zwartemeer.Wilt u meer informatie? Dan kan dat via ons emailadres.


 

H. Antonius, bid voor ons


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

De St. Antoniuskerk van Zwartemeer is een Rijksmonument.
Het kerkgebouw wordt aangewend voor de Openbare Eredienst. (meer hierover op de pagina <Liturgierooster>)

 


 

 

In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

 

Liturgierooster

De H.H. Missen van 27 en 28 november zijn met een week vervroegd naar 20 en 21 november

     
Maandag 1 november Heilige Mis
17.00 uur
Hoogfeest van Allerheiligen
door E.H. Steenbergen
Zaterdag 20 november Heilige Mis
19.00 uur
H. Felix van Valois
door Gastpriester
Zondag 21 november Heilige Mis
8.30 uur
26e en laatste zondag na Pinksteren
door Gastpriester
     
Zaterdag 25 december Heilige Mis
19.00 uur
HOOGFEEST VAN KERSTMIS
door Gastpriester
Zondag 26 december Heilige Mis
8.30 uur
2e Kerstdag
H. Stephanus
door Gastpriester

 


Voor de Gregoriaanse gezangen zie het tabblad "Links"
 

 

...Maar ik ken nog twee handen,
de mooiste hier op aard,
die zijn er in dit leven
onnoemelijk veel waard.

Dat zijn de priesterhanden,
de troosters in de nood,
dat zijn voor ons de dragers
van 't reine Hemelbrood.

Wat gaan die priesterhanden
vaak zegenend toch rond,
of leggen 't Brood der Engelen
in onze mensenmond.

En in de stille biechtstoel
,,Absolvo''; ik ontbind.
Een priesterhand u zegent,
ge zijt weer Jezus' vrind.

Bij dood of bij geboorte,
de priesterhand is klaar,
communie, huwelijk, klooster,
de priesterhand is daar.

En als na vele jaren 
God legt twee handen stil,
dan vragen nieuwe handen:
Neem Lieve Heer, ik wil!

O, reine priesterhanden,
ik bid voor u om kracht,
ik bid voor u om sterkte,
in de vervolgingsnacht.

O, priesterhand, niet vrezen!
Het is u toch bekend,
dat Jezus eenmaal zeide:
,,'k ben met U tot het end''.

+++

St. Antoniuskerk
Hogeweg 50
7894 AS Zwartemeer
Drenthe, Nederland
Telefoon: +31-(0)591-313814
Email: info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
www.st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
Kvk 04064704

  St. Antoniuskerk