Home Liturgierooster Geloofsverdieping
Nieuws Links Kaarsje branden
Parochievereniging
 
Stichting Behoud St. Antoniuskerk Zwartemeer

De stichting voor het behoud van de oude St. Antoniuskerk in Zwartemeer heet u welkom op deze website en nodigt u uit voor een bezoek aan dit historisch monument op de grens van Nederland en Duitsland.

U kunt een rondleiding in onze kerk aanvragen via
onderstaand emailadres:


info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl

Help ons met uw giften en gaven voor de verdere opbouw en restauratie van de St. Antoniuskerk te Zwartemeer.Wilt u zich aanmelden voor de Rondzendbrief? Dan kan dat via ons emailadres.


 

H. Antonius, bid voor ons


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

De St. Antoniuskerk van Zwartemeer is een Rijksmonument.
Het kerkgebouw wordt aangewend voor de Openbare Eredienst. (meer hierover op de pagina <Liturgierooster>)

 


 

 

In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

 

Liturgierooster

 

     

Zondag 19 juli

Heilige Mis
17.00 uur

7e Zondag na Pinksteren
door E.H. Steenbergen

Zaterdag 25 juli
Heilige Mis
19.00 uur
door Gastpriester
Zondag 26 juli
Heilige Mis
8.30 uur
8e Zondag na Pinksteren
H. Anna, moeder van de H. Maagd Maria
door Gastpriester
     
Zaterdag 29 aug
Heilige Mis
19.00 uur

Onthoofding van de H. Joannes de Doper
door Gastpriester

Zondag 30 aug
Heilige Mis
8.30 uur
13e Zondag na Pinksteren
door GastpriesterZondag 13 sept
Heilige Mis
17.00 uur
15e Zondag na Pinksteren
door E.H. Steenbergen

 

E.H. Steenbergen komt in de maand augustus niet.

Voor de Gregoriaanse gezangen zie het tabblad "Links"
 

 

...Maar ik ken nog twee handen,
de mooiste hier op aard,
die zijn er in dit leven
onnoemelijk veel waard.

Dat zijn de priesterhanden,
de troosters in de nood,
dat zijn voor ons de dragers
van 't reine Hemelbrood.

Wat gaan die priesterhanden
vaak zegenend toch rond,
of leggen 't Brood der Engelen
in onze mensenmond.

En in de stille biechtstoel
,,Absolvo''; ik ontbind.
Een priesterhand u zegent,
ge zijt weer Jezus' vrind.

Bij dood of bij geboorte,
de priesterhand is klaar,
communie, huwelijk, klooster,
de priesterhand is daar.

En als na vele jaren 
God legt twee handen stil,
dan vragen nieuwe handen:
Neem Lieve Heer, ik wil!

O, reine priesterhanden,
ik bid voor u om kracht,
ik bid voor u om sterkte,
in de vervolgingsnacht.

O, priesterhand, niet vrezen!
Het is u toch bekend,
dat Jezus eenmaal zeide:
,,'k ben met U tot het end''.

+++

St. Antoniuskerk
Hogeweg 50
7894 AS Zwartemeer
Drenthe, Nederland
Telefoon: +31-(0)591-313814
Email: info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
www.st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
Kvk 04064704

  St. Antoniuskerk