Home Liturgierooster Geloofsverdieping
Nieuws Links Kaarsje branden
Parochievereniging
 
Stichting Behoud St. Antoniuskerk Zwartemeer

De stichting voor het behoud van de oude St. Antoniuskerk in Zwartemeer heet u welkom op deze website en nodigt u uit voor een bezoek aan dit historisch monument op de grens van Nederland en Duitsland.

U kunt een rondleiding in onze kerk aanvragen via
onderstaand emailadres:


info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl

Help ons met uw giften en gaven voor de verdere opbouw en restauratie van de St. Antoniuskerk te Zwartemeer.Wilt u meer informatie? Dan kan dat via ons emailadres.


 

H. Antonius, bid voor ons


 

De St. Antoniuskerk van Zwartemeer is een Rijksmonument.
Het kerkgebouw wordt aangewend voor de Openbare Eredienst. (meer hierover op de pagina <Liturgierooster>)

 


 

 

Dit is het Maria-altaar van de St. Antoniuskerk in Zwartemeer.
Hier steken wij in alle devotie de kaarsen aan voor onze dierbaren.
Mocht u dit ook willen, kunt u dat ook op virtuele wijze op deze website doen.
Klikt u hiervoor op de foto van het Maria-altaar.
Hierbij wordt het Ave Maria gezongen.

 

Gebed tot Maria Moeder van Altijddurende Bijstand

Moeder van Altijddurende Bijstand, ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen. Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend. Met tedere zorg hebt gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid. Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd. In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt. Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand. Maria, ook ik ben uw kind. Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon u als mijn moeder gegeven en hebt gij mij als uw kind aangenomen. Ik weet, dat gij over heel de wereld vooral uw kinderen, die u in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen. Voor mijzelf en voor hen allen dank ik u oprecht voor uw liefdevolle bescherming. Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan. Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer, heb ik uw moederlijke bijstand nodig. Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, waarom ik u thans met alle aandrang smeek. Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, totdat ik u zal komen bedanken in de hemel. Gij kunt mij helpen, gij wilt mij helpen, gij zult mij helpen, o machtige, o goede, o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand Amen.

 

 

St. Antoniuskerk
Hogeweg 50
7894 AS Zwartemeer
Drenthe, Nederland
Telefoon: +31-(0)591-313814
Email: info@st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
www.st-antoniuskerk-zwartemeer.nl
Kvk 04064704

  St. Antoniuskerk